Zimski rok poklicne mature 2023 – izvajanje februarja 2024

Kandidate obveščamo, da je 3. december 2023 zadnji dan za prijavo k zimskemu roku poklicne mature 2023 in oddajo vloge za izbiro teme in mentorja 4. predmeta na poklicni maturi. K prijavi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu maturitetnih obveznosti.

Hkrati bi vas radi opozorili na pomembna datuma: 

  •  20. januar 2024: rok, do katerega mora biti izdelan in dokončan izdelek oz. storitev in oddan mentorju skupaj s strokovnim poročilom,
  •  28. januar 2024: rok, do katerega je potrebno izpolniti vse pogoje za pristop k opravljanju poklicne mature ali pa se pisno odjaviti od poklicne mature.

Datumi izpitov: 

1. 2. 2024 – pisni izpit iz slovenščine
2. 2. 2024 – pisni izpit iz elektrotehnike in računalništva
5. 2. 2024 – pisni izpit iz matematike in angleščine
6.–16. 2. 2024 – ustni izpiti in zagovor 4. predmeta

Pisni izpiti se začnejo ob 9.00. Ob 8.45 se kandidati zberejo pred učilnico po razporedu, ki bo na dan izpita objavljen v avli šole. S seboj prinesite osebni dokument in dovoljene pripomočke. Telefone, ure in torbe boste oddali v garderobo. 

Vse ostale informacije dobite osebno pri tajnici za poklicno maturo ali po elektronski pošti beti.kerin@vegova.si.

ŠMK PM, Vegova Ljubljana