Javni razpis: Prva zaposlitev na področju VIZ 2019

Na osnovi javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport “Prva zaposlitev na področju VIZ 2019” zaposlimo iskalce prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, stare do vključno 29 let ob vključitvi v operacijo na dan 1. 4. 2018, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita.

Zaposlitev se izvede le v primeru, da bo delodajalec, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, na javnem razpisu izbrana – pogodba o zaposlitvi z izbranim/-i učiteljem/-i začetnikom/-i se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri delodajalca na javnem razpisu.

Razpisujemo naslednja prosta projektna delovna mesta:

Prijave pošljite na uprava@vegova.si do 11. 1. 2019.

Obvezne priloge: dokazila o izobrazbi, življenjepis, potrdilo o nekaznovanosti

V Ljubljani, 4. 1. 2019